Senast ändrad: 2020-05-08
Godkänd: 2020-05-08

Molekylär vetenskap och teknik är ett tvåårigt masterprogram på 120 högskolepoäng på avancerad nivå. Undervisningsspråket är engelska.