Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (38,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 9,0 hp Avancerad nivå
SH2600 Reaktorfysik, större kurs 9,0 hp Avancerad nivå
SH2603 Strålskydd, dosimetri och detektorer 6,0 hp Avancerad nivå
SH2702 Reaktorteknologi 8,0 hp Avancerad nivå
SH2773 Kärnkraftsäkerhet 6,0 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KD2080 Kärnkemi 7,5 hp Avancerad nivå
KD2290 Reaktorkemi 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2411 Förnybar energi 6,0 hp Avancerad nivå
SH2302 Kärnfysik 8,0 hp Avancerad nivå
SH2602 Transmutation av kärnavfall 8,0 hp Avancerad nivå
SH2701 Termohydraulik i kärnkraftsanläggningar 6,0 hp Avancerad nivå
SH2703 Reaktordynamik och stabilitet 6,0 hp Avancerad nivå
SH2772 Chemistry and Physics of Nuclear Fuels 8,0 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (10,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 hp Avancerad nivå
SH2007 Research Methodology in Physics 3,0 hp Avancerad nivå
SH2607 Kärnbränslecykeln 3,0 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ED2220 Experimentell fusionsplasmafysik 6,0 hp Avancerad nivå
EF2200 Plasmafysik 6,0 hp Avancerad nivå
SH2604 Fjärde generationens reaktorer 6,0 hp Avancerad nivå
SH2605 Strålskadefysik i materia 6,0 hp Avancerad nivå
SH2606 Kärntekniskt ledarskap 6,0 hp Avancerad nivå
SH2608 Neutrontransportteori och reaktorkinetik 6,0 hp Avancerad nivå
SH2774 Numeriska metoder inom kärnkraftsteknik 6,0 hp Avancerad nivå