Årskurs 1

Masterprogram, kärnenergiteknik (TNEEM), Utbildningsplan för kull HT17

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs 1.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret HT17/VT18. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.