Senast ändrad: 2017-12-14
Godkänd: 2017-12-14

Särskilda behörighetsregler gäller för civilingenjörsstudenter vid KTH som ska läsa masterprogrammet som fördjupningsdel i sin civilingenjörsutbildning.

Se KTH:s antagningsordning.

Grundläggande behörighet

För grundläggande behörighet till KTH:s masterprogram gäller:

-Examen på grundnivå som omfattar minst 180högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

-Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.  

Särskilda behörighetskrav 

Grundexamen, kandidatexamen eller liknande med tillräckligt teoretiskt djup och goda akademiska resultat. Grundexamen ska innehålla åtminstone ett av följande områden: atomär- / subatomär fysik, maskinteknik, teknisk fysik, elektroteknik / kemiteknik relevant för kraftgenerering / distribution, energianvändning eller materialvetenskap.

Urvalsprocess 

Urvalsprocessen är baserad på följande kriterier: universitet, studieresultat, motivation för studierna (t.ex. motivationsbrev, referenser). Meritvärderingen görs i skala 1-75.

Avsaknad av programspecifikt sammanfattningsblad i ansökan kan ge ett lägre meritvärde.