Senast ändrad: 2017-12-14
Godkänd: 2017-12-14

Masterprogrammet i kärnenergiteknik på KTH är ett tvåårigt (120 högskolepoäng) utbildningsprogram på avancerad nivå. Undervisningsspråket är engelska. Programmet består av ett antal obligatoriska kurser och ett antal valbara kurser.

Kurserna ges under programmets tre första terminer med en blandning av obligatoriska och valbara kurser i varje period. Med de obligatoriska kurserna, samt ett lämpligt urval av valbara kurser, som grund, skapar varje student hans/hennes specialkompetens inom ett område. Den andra terminen under programmets andra år, ägnas åt examensarbetet.