Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Utöver listade valfria kurser kan max 15 hp kurser kan väljas bland andra, icke-listade valfria kurser. Väljs i samråd med Programansvarig.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 50072 4,5 hp 4,5
SH2007 Research Methodology in Physics 50392 3,0 hp 3,0
SH204X Examensarbete inom fysik, avancerad nivå 60200 30,0 hp 15,0 15,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EF2200 Plasmafysik 50138 6,0 hp 6,0
SH2610 Ledarskap för säkerhet i kärnteknisk verksamhet 50246 6,0 hp 6,0
SH2615 Neutrontransportteori 50544 6,0 hp 6,0
MJ2411 Förnybar energi 50252 6,0 hp 3,0 3,0
SH2614 Kärnbränslecykeln 50245 6,0 hp 3,0 3,0
SH2772 Chemistry and Physics of Nuclear Fuels 50248 8,0 hp 4,0 4,0
SH2774 Numeriska metoder inom kärnkraftsteknik 50251 6,0 hp 3,0 3,0
ED2235 Atomfysik för fusion 50084 6,0 hp 6,0
SH2701 Termohydraulik i kärnkraftsanläggningar 50249 6,0 hp 6,0