Årskurs 2

Masterprogram, nätverkstjänster och system (TNSSM), Utbildningsplan för kull HT2011

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EP240X Examensarbete inom kommunikationsnät, avancerad nivå 30,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL1820 Modellering av dynamiska system
Spår - Design, villkorligt valfria
6,0 hp 6,0
EP2210 Prestandaanalys för kommunikationsnätverk
Spår - Design, villkorligt valfria
7,5 hp 7,5
EP2300 Nätverkshantering
Spår - Technology, villkorligt valfria
7,5 hp 7,5
SF2812 Tillämpad linjär optimering
Spår - Design, villkorligt valfria
7,5 hp 7,5
EH2780 IT-Management med Enterprise Architecture II, fallstudier
Spår - Enterprise, villkorligt valfria
12,0 hp 6,0 6,0
EP2400 Nätverksalgoritmer
Spår - Design, villkorligt valfria
7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5