Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EP240X Examensarbete inom kommunikationsnät, avancerad nivå 30,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EL1820 Modellering av dynamiska system Spår - Design, villkorligt valfria 6,0 hp 6,0
EP2210 Prestandaanalys för kommunikationsnätverk Spår - Design, villkorligt valfria 7,5 hp 7,5
EP2300 Nätverkshantering Spår - Technology, villkorligt valfria 7,5 hp 7,5
SF2812 Tillämpad linjär optimering Spår - Design, villkorligt valfria 7,5 hp 7,5
EH2780 IT-Management med Enterprise Architecture II, fallstudier Spår - Enterprise, villkorligt valfria 12,0 hp 6,0 6,0
EP2400 Nätverksalgoritmer Spår - Design, villkorligt valfria 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5