Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp 7,5
EP240X Examensarbete inom kommunikationsnät, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2780 IT-Management med Enterprise Architecture II, fallstudier Spår - Enterprise, villkorligt valfria 12,0 hp 6,0 6,0
EP2210 Prestandaanalys för kommunikationsnätverk Spår - Design and Technology, villkorligt valfria 7,5 hp
EP2400 Nätverksalgoritmer Spår - Design and Technology, villkorligt valfria 7,5 hp

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
EP2221 Den hållbara ingenjören i nätverkssystem 1,5 hp 0,5 0,5 0,3 0,2
EH2030 Verksamhetsutveckling och kvalitet 7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
ME2043 Leadership in Cross-Cultural Context 6,0 hp 6,0
ME1000 Industrial Management 6,0 hp