Årskurs 2

Masterprogram, nätverkstjänster och system (TNSSM), Utbildningsplan för kull HT2012

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp 7,5
EP240X Examensarbete inom kommunikationsnät, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2780 IT-Management med Enterprise Architecture II, fallstudier
Spår - Enterprise, villkorligt valfria
12,0 hp 6,0 6,0
EP2210 Prestandaanalys för kommunikationsnätverk
Spår - Design and Technology, villkorligt valfria
7,5 hp
EP2400 Nätverksalgoritmer
Spår - Design and Technology, villkorligt valfria
7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
EP2221 Den hållbara ingenjören i nätverkssystem 1,5 hp 0,5 0,5 0,3 0,2
EH2030 Verksamhetsutveckling och kvalitet 7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
ME2043 Leadership in Cross-Cultural Context 6,0 hp 6,0
ME1000 Industrial Management 6,0 hp