Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

 Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Examinationskrav
- 40,5 hp obligatoriska kurser
- 22,5-30 hp villkorligt valfria
- 22,5-30 hp valfria
- 30 hp examensarbete

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EP2220 Den hållbara ingenjören i Nätverkssystem 3,0 hp 0,5 0,5 0,3 0,2
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp 7,5
EP240X Examensarbete inom kommunikationsnät, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EL2745 Principer för trådlösa sensornätverk Spår - Network Technology, villkorligt valfri 7,5 hp 7,5
EH2781 IT-management med enterprise architecture II, fallstudier Spår - Enterprise, villkorligt valfria 15,0 hp 7,5 7,5
EP2400 Nätverksalgoritmer Spår - Network Services, villkorligt valfria 7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs Spår - Network Security, villkorligt valfria 7,5 hp 7,5
EP2210 Prestandaanalys för kommunikationsnätverk Spår - Network Modelling, villkorligt valfri 7,5 hp

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
EP2800 Individuellt projekt i nätverkssystem 7,5 hp 7,5
EH2030 Verksamhetsutveckling och kvalitet 7,5 hp 7,5
SF2736 Diskret matematik 7,5 hp 7,5
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 hp 7,5
EQ2460 Seminarier i trådlösa system 3,0 hp
ME1000 Industrial Management 6,0 hp
ME2043 Leadership in Cross-Cultural Context 6,0 hp