Årskurs 2

Masterprogram, nätverkstjänster och system (TNSSM), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

 Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Examinationskrav
- 40,5 hp obligatoriska kurser
- 22,5-30 hp villkorligt valfria
- 22,5-30 hp valfria
- 30 hp examensarbete

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EP2220 Den hållbara ingenjören i Nätverkssystem 3,0 hp 0,5 0,5 0,3 0,2
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp 7,5
EP240X Examensarbete inom kommunikationsnät, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL2745 Principer för trådlösa sensornätverk
Spår - Network Technology, villkorligt valfri
7,5 hp 7,5
EH2781 IT-management med enterprise architecture II, fallstudier
Spår - Enterprise, villkorligt valfria
15,0 hp 7,5 7,5
EP2400 Nätverksalgoritmer
Spår - Network Services, villkorligt valfria
7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs
Spår - Network Security, villkorligt valfria
7,5 hp 7,5
EP2210 Prestandaanalys för kommunikationsnätverk
Spår - Network Modelling, villkorligt valfri
7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
EP2800 Individuellt projekt i nätverkssystem 7,5 hp 7,5
EH2030 Verksamhetsutveckling och kvalitet 7,5 hp 7,5
SF2736 Diskret matematik 7,5 hp 7,5
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 hp 7,5
EQ2460 Seminarier i trådlösa system 3,0 hp
ME1000 Industrial Management 6,0 hp
ME2043 Leadership in Cross-Cultural Context 6,0 hp