Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

För att uppfylla examenskraven för hela tvårårsprogrammet:

Välj ett spår och minst 22,5 hp  vilkorligt valfria kurser inom spåret.

Komplement upp till 120hp med valfria kurser.

Alla villkorligt valfria kurser är även rekommenderade valfria.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
EP2120 Internetworking 7,5 hp 7,5
EP2220 Den hållbara ingenjören i Nätverkssystem 3,0 hp 0,5 0,5 0,3 0,2
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 hp 7,5
EP2950 Trådlösa nätverk 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EP2200 Köteori och teletrafiksystem Spår - Design and Technology, villkorligt valfria 7,5 hp 7,5
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem Spår - Design and Technology, villkorligt valfria 7,5 hp 7,5
EQ2870 Maskin till maskin kommunikation Spår - Design and Technology, villkorligt valfria 6,0 hp 6,0
DD2385 Programutvecklingsteknik Spår - Enterprise 6,0 hp 6,0
EH2770 IT-Management med Enterprise Architecture I Spår - Enterprise, villkorligt valfria 7,5 hp 7,5
IK2213 Nätverkstjänster och internetbaserade tillämpningar Spår - Design Technology and Enterprise, villkorligt valfria 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EP2800 Individuellt projekt i nätverkssystem 7,5 hp 7,5
DD2310 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare 1,5 hp 1,5
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 hp 7,5
DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp 3,0 4,5
MJ2670 Riskmanagement 6,0 hp