Senast ändrad: 2016-01-26
Godkänd: 2016-01-26

Programmet är på avancerad nivå och omfattar två års heltidsstudier, 120 högskolepoäng, motsvarande 120 ECTS. I programmet ingår obligatoriska kurser inom området nätverkssystem och tjänster, och två spår, Design och teknik, samt Enterprise, för att förbereda för forskning och utveckling eller entreprenörskap i teknikområdet. Undervisningsspråket är engelska i hela programmet.