Årskurs 2

Masterprogram, nätverkstjänster och system (TNSSM), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2015/2016. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Examinationskrav
- 40,5 hp obligatoriska kurser
- 22,5-30 hp villkorligt valfria
- 22,5-30 hp valfria
- 30 hp examensarbete

EP2400 kommer att vara vilande läsåret 2017-2018.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EP2220 Den hållbara ingenjören i Nätverkssystem 3,0 hp 0,5 0,5 0,3 0,2
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp 7,5
EP242X Examensarbete inom kommunikationsnät, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL2745 Principer för trådlösa sensornätverk
Spår - Design and Technology, villkorligt valfri
7,5 hp 7,5
EP2210 Prestandaanalys för kommunikationsnätverk
Spår - Design and Technology, villkorligt valfri
7,5 hp 7,5
EH2781 IT-management med enterprise architecture II, fallstudier
Spår - Enterprise, villkorligt valfri
15,0 hp 7,5 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs
Spår - Design and Technology, villkorligt valfri
7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
EP2800 Individuellt projekt i nätverkssystem 7,5 hp 7,5
EH2030 Verksamhetsutveckling och kvalitet 7,5 hp 7,5
LS2439 Engelska för skrivande och presenterande av examensarbete 7,5 hp 7,5
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 7,5 hp 7,5
EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 3,0 hp 1,5 1,5