Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2015/2016. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Examinationskrav
- 40,5 hp obligatoriska kurser
- 22,5-30 hp villkorligt valfria
- 22,5-30 hp valfria
- 30 hp examensarbete

EP2400 kommer att vara vilande läsåret 2017-2018.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EP2220 Den hållbara ingenjören i Nätverkssystem 3,0 hp 0,5 0,5 0,3 0,2
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp 7,5
EP242X Examensarbete inom kommunikationsnät, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EL2745 Principer för trådlösa sensornätverk Spår - Design and Technology, villkorligt valfri 7,5 hp 7,5
EP2210 Prestandaanalys för kommunikationsnätverk Spår - Design and Technology, villkorligt valfri 7,5 hp 7,5
EH2781 IT-management med enterprise architecture II, fallstudier Spår - Enterprise, villkorligt valfri 15,0 hp 7,5 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs Spår - Design and Technology, villkorligt valfri 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
EP2800 Individuellt projekt i nätverkssystem 7,5 hp 7,5
EH2030 Verksamhetsutveckling och kvalitet 7,5 hp 7,5
LS2439 Engelska för skrivande och presenterande av examensarbete 7,5 hp 7,5
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 7,5 hp 7,5
EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 3,0 hp 1,5 1,5