Behörighet och urval

Masterprogram, nanoteknik (TNTEM), Utbildningsplan för kull HT2008

Senast ändrad: 2009-03-04
Godkänd: 2009-03-19

Grundläggande för avancerad nivå enligt KTHs antagningsordning (KTH-handboken), del 2, flik 11.5 Särskilda behörighetskrav:Bachelor-examen i fysik, materialvetenskap, kemi eller ekvivalent examen. Godkända kurser i matematik motsvarande minst 30 ECTS poäng, samt godkända kurser i fysik motsvarande minst 60 ECTS poäng. Matematikkurserna ska omfatta vektor och Fourier-analys, sannolikhetsfördelningsfunktioner samt partiella differentialekvationer Urval:Urvalsprocessen baseras på en sammanvägd utvärdering av hemuniversitetets kvalitet, betyg, grundutbildningskursernas relevans för programmet, samt i mindre utsträckning arbetslivserfarenhet och referenser.