Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, nanoteknik (TNTEM), Utbildningsplan för kull HT2008

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 Avancerad nivå
IF1621 Kvantmekanik I 7,5 Grundnivå
IH2651 Halvledarteori och komponentfysik, allmän kurs 7,5 Avancerad nivå
IH2652 Analysmetoder och analysinstrument 7,5 Avancerad nivå
IM2651 Elektroniska materials fysik 7,5 Avancerad nivå
IM2655 Introduktion till nanomaterial och nanoteknik 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
BB2400 Bionanoteknologi 7,5 Avancerad nivå
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 Avancerad nivå
IH2655 Nano- och mikrokomponent-tillverkning och karakterisering 7,5 Avancerad nivå
IH2656 Avancerade halvledarmaterial 7,5 Avancerad nivå
IH2657 Design av nanohalvledarkomponenter 7,5 Avancerad nivå
IM2653 Molekylär elektronik 7,5 Avancerad nivå
IT2655 Mikroelektronikens och informationsteknikens frontlinjer 6,0 Avancerad nivå
MH2425 Simulering och modellering på atomär skala 6,0 Avancerad nivå

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
BB2410 Molekylär bioteknik för nanoteknologi 7,5 Avancerad nivå
IF2692 Statistisk fysik 7,5 Avancerad nivå
IH2653 Simulering av halvledarkomponenter 7,5 Avancerad nivå
IH2654 Nanoelektronik 9,0 Avancerad nivå
IH2658 Halvledarteori och komponentfysik, fortsättningskurs 6,0 Avancerad nivå
IM2652 Ytfysik, grundkurs 6,0 Avancerad nivå
IM2654 Elektroniska materials särskilda egenskaper 6,0 Avancerad nivå
IM2657 Nanostrukturerade material och självorganisering 6,0 Avancerad nivå
IM2658 Experimentella metoder - Bulk 6,0 Avancerad nivå
IM2659 Projekt i nanomaterial 7,5 Avancerad nivå
IM2661 Supraledning och tillämpningar 6,0 Avancerad nivå
IM2663 Magnetism och magnetoelektronik 7,5 Avancerad nivå
SI2380 Kvantmekanik, fortsättningskurs 7,5 Avancerad nivå
SI2600 Kondenserade materiens teori 7,5 Avancerad nivå
SK2700 Mesoskopisk fysik 8,0 Avancerad nivå