Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, nanoteknik (TNTEM), Utbildningsplan för kull HT2008

Senast ändrad: 2009-03-04
Godkänd: 2009-03-19

Omfattning: 2 år (120 högskolepoäng) Utbildningens nivå: avancerad Inriktningar: Programmet har inga formella inriktningar men erbjuder möjligheten att genom sitt kursval profilera sig mot nanoelektronik, nanomaterial eller kvantmaterial.Språk för utbildningen: Engelska