Behörighet och urval

Masterprogram, nanoteknik (TNTEM), Utbildningsplan för kull HT2009

Senast ändrad: 2010-01-07
Godkänd: 2010-01-07

Grundläggande för avancerad nivå enligt KTHs antagningsordning  Särskilda behörighetskrav:Bachelor-examen i fysik, materialvetenskap, kemi eller ekvivalent examen. Godkända kurser i matematik motsvarande minst 30 ECTS poäng, samt godkända kurser i fysik motsvarande minst 60 ECTS poäng. Matematikkurserna ska omfatta vektor och Fourier-analys, sannolikhetsfördelningsfunktioner samt partiella differentialekvationer. Goda kunskaper i engelska motsvarande engelska B. Urval:Urvalsprocessen baseras på en sammanvägd utvärdering av hemuniversitetets kvalitet, betyg, grundutbildningskursernas relevans för programmet, samt i mindre utsträckning arbetslivserfarenhet och referenser.