Gemensamma kurser

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB2400 Bionanoteknologi 7,5 hp Avancerad nivå
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 hp Avancerad nivå
IH2655 Nano- och mikrokomponent-tillverkning och karakterisering 7,5 hp Avancerad nivå
IH2656 Avancerade halvledarmaterial 7,5 hp Avancerad nivå
IH2657 Design av nanohalvledarkomponenter 7,5 hp Avancerad nivå
IM2653 Molekylär elektronik 7,5 hp Avancerad nivå
IT2655 Mikroelektronikens och informationsteknikens frontlinjer 6,0 hp Avancerad nivå
MH2425 Simulering och modellering på atomär skala 6,0 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp Avancerad nivå