Senast ändrad: 2010-01-07
Godkänd: 2010-01-07

Omfattning: 2 år (120 högskolepoäng) Utbildningens nivå: avancerad Inriktningar: Programmet har inga formella inriktningar men erbjuder möjligheten att genom sitt kursval profilera sig mot nanoelektronik, nanomaterial eller kvantmaterial.Språk för utbildningen: Engelska