Senast ändrad: 2011-06-29
Godkänd: 2011-10-12

Grundläggande för avancerad nivå enligt KTHs regelverk 

Särskilda behörighetskrav:

Bachelor-examen i fysik, materialvetenskap, kemi eller ekvivalent examen. Godkända kurser i matematik motsvarande minst 30 ECTS poäng, samt godkända kurser i fysik motsvarande minst 60 ECTS poäng. Matematikkurserna ska omfatta vektor och Fourier-analys, sannolikhetstäthetsfunktioner samt partiella differentialekvationer

 

De särskilda behörighetskraven kan komma att anses ej uppfyllda om

 

1.  Om medelbetyget ligger i den undre tredjedelen av den använda betygsskalan (över gränsen för godkänt)

2.  Om insitutionen som utfärdad betyget inte anses motsvara acceptabel kvalitsnivå enligt tillbördig myndighet i det land där institutionen är belägen

3.  Om examen inte kvalificerar för antagning till motsvarande mastersprogram i det land där det är utfärdat

Påvisade goda kunskaper i engelska motsvarande

TOEFL pappers baserad test, totalt 575, 4.5 skrivdelen

TOEFL internet baserad test, totalt 90, 20 skrivdelen

IELTS lägst poäng 6.5, ingen del under 5.5 (endast akademiska studier godkäns)

Urval:

Urvalsprocessen baseras på en sammanvägd utvärdering av hemuniversitetets kvalitet, betyg, grundutbilddningskursernas relevans för programmet, samt i mindre utsträckning förslag på examensarbete, arbetslivserfarenhet och referenser.