Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (37,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
IF1621 Kvantmekanik I 7,5 hp Grundnivå
IH1611 Halvledarkomponenter 7,5 hp Grundnivå
IH2652 Analysmetoder och analysinstrument 7,5 hp Avancerad nivå
IM2655 Introduktion till nanomaterial och nanoteknik 7,5 hp Avancerad nivå
IM2660 Fasta tillståndets fysik 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB2400 Bionanoteknologi 7,5 hp Avancerad nivå
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 hp Avancerad nivå
IH2655 Nano- och mikrokomponent-tillverkning och karakterisering 7,5 hp Avancerad nivå
IH2656 Avancerade halvledarmaterial 7,5 hp Avancerad nivå
IH2657 Design av nanohalvledarkomponenter 7,5 hp Avancerad nivå
IM2653 Molekylär elektronik 7,5 hp Avancerad nivå
MH2426 Kvantmekaniska datorberäkningar för nanosystem 7,5 hp Avancerad nivå
SI2635 Introduktion till kondenserade materiens teori 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp Avancerad nivå