Senast ändrad: 2011-06-29
Godkänd: 2011-10-12

Omfattning: 2 år (120 högskolepoäng)

Utbildningens nivå: avancerad

Inriktningar: Programmet har inga formella inriktningar men erbjuder möjligheten att genom sitt kursval profilera sig mot Nanoelektronik, Nanomaterial eller Nanofysik.

Språk för utbildningen: Engelska