Årskurs 1

Masterprogram, nanoteknik (TNTEM), Utbildningsplan för kull HT2013

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IM2660 Fasta tillståndets fysik 7,5 hp 7,5
IH1611 Halvledarkomponenter 7,5 hp 7,5
IM2655 Introduktion till nanomaterial och nanoteknik 7,5 hp 7,5
IH2652 Analysmetoder och analysinstrument 7,5 hp 7,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
Kan också läsas i årskurs 2 om IH2654 tas som grund eller repetition i grundläggande kvantmekanik
7,5 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IH2655 Nano- och mikrokomponent-tillverkning och karakterisering 7,5 hp 7,5
IH2656 Avancerade halvledarmaterial 7,5 hp 7,5
BB2400 Bionanoteknologi 7,5 hp 7,5
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 hp 7,5
IH2657 Design av nanohalvledarkomponenter 7,5 hp 7,5
IM2653 Molekylär elektronik 7,5 hp 7,5
SI2635 Introduktion till kondenserade materiens teori 7,5 hp 7,5