Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, nanoteknik (TNTEM), Utbildningsplan för kull HT2013

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser