Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, nanoteknik (TNTEM), Utbildningsplan för kull HT2013

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (37,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
Kan också läsas i årskurs 2 om IH2654 tas som grund eller repetition i grundläggande kvantmekanik
7,5 Avancerad nivå
IH1611 Halvledarkomponenter 7,5 Grundnivå
IH2652 Analysmetoder och analysinstrument 7,5 Avancerad nivå
IM2655 Introduktion till nanomaterial och nanoteknik 7,5 Avancerad nivå
IM2660 Fasta tillståndets fysik 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
BB2400 Bionanoteknologi 7,5 Avancerad nivå
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 Avancerad nivå
IH2655 Nano- och mikrokomponent-tillverkning och karakterisering 7,5 Avancerad nivå
IH2656 Avancerade halvledarmaterial 7,5 Avancerad nivå
IH2657 Design av nanohalvledarkomponenter 7,5 Avancerad nivå
IM2653 Molekylär elektronik 7,5 Avancerad nivå
SI2635 Introduktion till kondenserade materiens teori 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
BB2410 Molekylär bioteknik för nanoteknologi 7,5 Avancerad nivå
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 7,5 Avancerad nivå
IH2653 Simulering av halvledarkomponenter 7,5 Avancerad nivå
IH2654 Nanoelektronik
Kan läsas i årskurs 1 som grund eller repetition i grundläggande kvantmekanik
9,0 Avancerad nivå
IM2659 Projekt i nanomaterial 7,5 Avancerad nivå
IM2661 Supraledning och tillämpningar 6,0 Avancerad nivå
IM2665 Nanomaterialkemi 7,5 Avancerad nivå
IM2666 Karakterisering av nanomaterial 7,5 Avancerad nivå
IM2667 Ytors fysik och kemi 7,5 Avancerad nivå
SI2380 Kvantmekanik, fortsättningskurs 7,5 Avancerad nivå
SI2510 Statistisk mekanik 7,5 Avancerad nivå
SI2600 Kondenserade materiens teori 7,5 Avancerad nivå
SK2700 Mesoskopisk fysik 8,0 Avancerad nivå