Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, nanoteknik (TNTEM), Utbildningsplan för kull HT2013

Senast ändrad: 2014-03-27
Godkänd: 2014-03-27

Omfattning: 2 år (120 högskolepoäng)

Utbildningens nivå: avancerad

Inriktningar: Programmet har inga formella inriktningar men erbjuder möjligheten att genom sitt kursval profilera sig mot Nanoelektronik, Nanomaterial eller Nanofysik.

Språk för utbildningen: Engelska