Årskurs 1

Masterprogram, nanoteknik (TNTEM), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Inriktningar


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IM2667 Ytors fysik och kemi 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB2400 Bionanoteknologi 7,5 hp 7,5
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 hp 7,5