Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Inriktningar

Spår, nanomaterial (NTEA)

Kurser (NTEA)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IM2667 Ytors fysik och kemi 7,5 hp 7,5

Spår, nanoelektronik (NTEB)

Kurser (NTEB)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IH2655 Nano- och mikrokomponent-tillverkning och karakterisering 7,5 hp 7,5
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 hp 7,5
IH2657 Design av nanohalvledarkomponenter 7,5 hp 7,5
IM2653 Molekylär elektronik 7,5 hp 7,5

Spår, bionanoteknik (NTEC)

Kurser (NTEC)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB2400 Bionanoteknologi 7,5 hp 7,5
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 hp 7,5