Senast ändrad: 2014-04-15
Godkänd: 2014-04-15

Grundläggande för avancerad nivå enligt KTHs antagningsordning (KTH-handboken), del 2, flik 11.5

Särskilda behörighetskrav:
Bachelor-examen i fysik, materialvetenskap, kemi eller ekvivalent examen. Godkända kurser i matematik motsvarande minst 30 ECTS poäng, samt godkända kurser i fysik motsvarande minst 60 ECTS poäng. Matematikkurserna ska omfatta vektor och Fourier-analys, sannolikhetstäthetsfunktioner samt partiella differentialekvationer

De särskilda behörighetskraven kan komma att anses ej uppfyllda om

1. Om medelbetyget ligger i den undre tredjedelen av den använda betygsskalan (över gränsen för godkänt)
2. Om insitutionen som utfärdad betyget inte anses motsvara acceptabel kvalitsnivå enligt tillbördig myndighet i det land där institutionen är belägen
3. Om examen inte kvalificerar för antagning till motsvarande mastersprogram i det land där det är utfärdat

Urval:
Urvalsprocessen baseras på en sammanvägd utvärdering av hemuniversitetets kvalitet, betyg, grundutbilddningskursernas relevans för programmet, samt i mindre utsträckning förslag på examensarbete, arbetslivserfarenhet och referenser.