Bilaga 2: Inriktningar

Masterprogram, nanoteknik (TNTEM), Utbildningsplan för kull HT2014

Spår, nanomaterial (NTEA)

Spår, nanoelektronik (NTEB)

Spår, bionanoteknik (NTEC)