Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, nanoteknik (TNTEM), Utbildningsplan för kull HT2014

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Årskurs 2

Kompletterande information

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Spår, nanomaterial (NTEA)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Spår, nanoelektronik (NTEB)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Spår, bionanoteknik (NTEC)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser