Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (39,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
IH1611 Halvledarkomponenter 7,5 hp Grundnivå
IH2652 Analysmetoder och analysinstrument 7,5 hp Avancerad nivå
IH2654 Nanoelektronik 9,0 hp Avancerad nivå
IM2655 Introduktion till nanomaterial och nanoteknik 7,5 hp Avancerad nivå
IM2660 Fasta tillståndets fysik 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Examensarbete 30 hp avancerad nivå är obligatoriskt under vårterminen.

Spår, nanomaterial (NTEA)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
IM2667 Ytors fysik och kemi 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
IM2659 Projekt i nanomaterial 7,5 hp Avancerad nivå
IM2661 Supraledning och tillämpningar 6,0 hp Avancerad nivå
IM2665 Nanomaterialkemi 7,5 hp Avancerad nivå
IM2666 Karakterisering av nanomaterial 7,5 hp Avancerad nivå

Spår, nanoelektronik (NTEB)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 hp Avancerad nivå
IH2655 Nano- och mikrokomponent-tillverkning och karakterisering 7,5 hp Avancerad nivå
IH2657 Design av nanohalvledarkomponenter 7,5 hp Avancerad nivå
IM2653 Molekylär elektronik 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 7,5 hp Avancerad nivå
IH2653 Simulering av halvledarkomponenter 7,5 hp Avancerad nivå
IH2656 Avancerade halvledarmaterial 7,5 hp Avancerad nivå

Spår, bionanoteknik (NTEC)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB2400 Bionanoteknologi 7,5 hp Avancerad nivå
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB2410 Molekylär bioteknik för nanoteknologi 7,5 hp Avancerad nivå
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 7,5 hp Avancerad nivå