Senast ändrad: 2014-04-15
Godkänd: 2014-04-15

Omfattning: 2 år (120 högskolepoäng)
Utbildningens nivå: avancerad
Inriktningar: Programmet har inga formella inriktningar men erbjuder möjligheten att genom sitt kursval profilera sig mot Nanoelektronik, Bionanoteknik eller Nanomaterial.
Språk för utbildningen: Engelska