Behörighet och urval

Masterprogram, nanoteknik (TNTEM), Utbildningsplan för kull HT2016

Senast ändrad: 2016-11-14
Godkänd: 2016-11-14

Se behörighet till master- och magisterprogram på engelska:

https://www.kth.se/utbildning/master-magisterutbildning/engelska-program/anmalan-behorighet-1.80284.

Särskilda behörighetskrav:

Bachelor-examen i fysik, materialvetenskap, kemi eller ekvivalent examen. Godkända kurser i matematik motsvarande minst 30 ECTS poäng, samt godkända kurser i fysik motsvarande minst 60 ECTS poäng.

De särskilda behörighetskraven kan komma att anses ej uppfyllda om:

  1. Om medelbetyget ligger i den undre tredjedelen av den använda betygsskalan (över gränsen för godkänt).
  2. Om insitutionen som utfärdad betyget inte anses motsvara acceptabel kvalitsnivå enligt tillbördig myndighet i det land där institutionen är belägen.
  3. Om examen inte kvalificerar för antagning till motsvarande mastersprogram i det land där det är utfärdat.

Urval:

Urvalsprocessen är baserad på följande kriterier: universitet, studieresultat (t. ex. betyg, meritämnen och engelska), motivation för studierna (t. ex. motivationsbrev, referenser, kurser och relevant arbetslivserfarenhet). Meritvärderingen görs i skala 1-75.