Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
IF246X Examensarbete inom teknisk fysik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Inriktningar

Spår, nanomaterial (NTEA)

Kurser (NTEA)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
IF246X Examensarbete inom teknisk fysik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2760 Nanomaterialkemi 7,5 hp 7,5
SK2757 Projekt i nanomaterial 7,5 hp 7,5
SK2775 Nanomaterial för hållbar energi och miljö 7,5 hp 7,5

Spår, nanoelektronik (NTEB)

Kurser (NTEB)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
IF246X Examensarbete inom teknisk fysik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SK2822 Sammansatta halvledare och fotoniska komponenter 7,5 hp 7,5
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 7,5 hp 7,5
IH2653 Simulering av halvledarkomponenter 7,5 hp 7,5
IL2238 Integrerad elektronik 7,5 hp 7,5