Årskurs 2

Masterprogram, nanoteknik (TNTEM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Inriktningar

Spår, nanomaterial (NTEA)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 50283 7,5 7,5
IF246X Examensarbete inom teknisk fysik, avancerad nivå 60913 30,0 15,0 15,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SK2760 Nanomaterialkemi 50368 7,5 7,5
SK2757 Projekt i nanomaterial 50668 7,5 7,5
SK2775 Nanomaterial för hållbar energi och miljö 51096 7,5 7,5

Spår, nanoelektronik (NTEB)