Årskurs 1

Masterprogram, nanoteknik (TNTEM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2770 Introduktion till nanoteknik 51012 5,0 hp 5,0
SK2771 Fasta tillståndets fysik 51065 5,0 hp 5,0
SK2772 Kemi för nanoteknik 51098 5,0 hp 5,0
IH2652 Analysmetoder och analysinstrument 50784 7,5 hp 7,5
SK2901 Kvantiserade material och komponenter 51114 7,5 hp 7,5
IH2659 Tillverkningstekniker för nanokomponenter 60925 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2773 Nanotermodynamik 60492 7,5 hp 7,5
BB2400 Bionanoteknologi 61000 7,5 hp 7,5
SK2774 Kolloider och kolloidala principer för tillämpningar 60814 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2770 Introduktion till nanoteknik 51012 5,0 hp 5,0
SK2771 Fasta tillståndets fysik 51065 5,0 hp 5,0
SK2772 Kemi för nanoteknik 51098 5,0 hp 5,0
IH2652 Analysmetoder och analysinstrument 50784 7,5 hp 7,5
SK2901 Kvantiserade material och komponenter 51114 7,5 hp 7,5
IH2659 Tillverkningstekniker för nanokomponenter 60925 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IH1611 Halvledarkomponenter 60635 7,5 hp 7,5
EK2350 Mikrosystemteknik 60383 7,5 hp 7,5
IH2657 Design av nanohalvledarkomponenter 60924 7,5 hp 7,5