Årskurs 2

Masterprogram, nanoteknik (TNTEM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IL2231 Forskningsmetodik och vetenskapligt språk för nanoteknik 51606 7,5 hp 7,5
IA249X Examensarbete inom teknisk fysik med inriktning mot nanoteknik, avancerad nivå 60471 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2760 Nanomaterialkemi 51114 7,5 hp 7,5
SK2757 Projekt i nanomaterial 51291 7,5 hp 7,5
SK2775 Nanomaterial för hållbar energi och miljö 51110 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IL2231 Forskningsmetodik och vetenskapligt språk för nanoteknik 51606 7,5 hp 7,5
IA249X Examensarbete inom teknisk fysik med inriktning mot nanoteknik, avancerad nivå 60471 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2822 Sammansatta halvledare och fotoniska komponenter 50396 7,5 hp 7,5
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 51233 7,5 hp 7,5
IH2653 Simulering av halvledarkomponenter 51126 7,5 hp 7,5
IL2238 Integrerad elektronik 51123 7,5 hp 7,5