Årskurs 2

Masterprogram, nanoteknik (TNTEM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IL2231 Forskningsmetodik och vetenskapligt språk för nanoteknik 51606 7,5 hp 7,5
IF246X Examensarbete inom teknisk fysik, avancerad nivå 60730 30,0 hp 15,0 15,0

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IL2231 Forskningsmetodik och vetenskapligt språk för nanoteknik 51606 7,5 hp 7,5
IF246X Examensarbete inom teknisk fysik, avancerad nivå 60730 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2760 Nanomaterialkemi 51114 7,5 hp 7,5
SK2757 Projekt i nanomaterial 51291 7,5 hp 7,5
SK2775 Nanomaterial för hållbar energi och miljö 51110 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IL2231 Forskningsmetodik och vetenskapligt språk för nanoteknik 51606 7,5 hp 7,5
IF246X Examensarbete inom teknisk fysik, avancerad nivå 60730 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2822 Sammansatta halvledare och fotoniska komponenter 50396 7,5 hp 7,5
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 51233 7,5 hp 7,5
IH2653 Simulering av halvledarkomponenter 51126 7,5 hp 7,5
IL2238 Integrerad elektronik 51123 7,5 hp 7,5