Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, nanoteknik (TNTEM), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2018-09-03
Godkänd: 2018-09-14

Omfattning: 2 år (120 högskolepoäng).  

Utbildningens nivå: avancerad.

Språk för utbildningen: Engelska.

Inriktningar: Programmet har inga formella inriktningar men erbjuder möjligheten att genom sitt kursval profilera sig mot Nanoelektronik eller Nanomaterial.