Senast ändrad: 2020-02-13
Godkänd: 2020-02-13

För antagning krävs uppfyllande av grundläggande behörighet samt följande krav på särskild behörighet: Kandidatexamen i fysik, materialvetenskap, kemi eller ekvivalent examen. Godkända kurser i matematik motsvarande minst 20 ECTS poäng, samt godkända kurser i fysik motsvarande minst 30 ECTS poäng.

De särskilda behörighetskraven kan komma att anses ej uppfyllda om:

  • Insitutionen som utfärdad betyget inte anses motsvara acceptabel kvalitsnivå enligt tillbördig myndighet i det land där institutionen är belägen.
  • Om examen inte kvalificerar för antagning till motsvarande mastersprogram i det land där det är utfärdat.

Urvalsprocessen är baserad på följande kriterier: universitet, studieresultat (t. ex. betyg, meritämnen och engelska), motivation för studierna (t. ex. motivationsbrev, referenser, kurser och relevant arbetslivserfarenhet). Meritvärderingen görs i skala 1-75.