Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (37,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
IH2652 Analysmetoder och analysinstrument 7,5 hp Avancerad nivå
IH2659 Tillverkningstekniker för nanokomponenter 7,5 hp Avancerad nivå
SK2770 Introduktion till nanoteknik 5,0 hp Avancerad nivå
SK2771 Fasta tillståndets fysik 5,0 hp Avancerad nivå
SK2772 Kemi för nanoteknik 5,0 hp Avancerad nivå
SK2901 Kvantiserade material och komponenter 7,5 hp Avancerad nivå

Spår, nanomaterial (NTEA)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (37,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
IH2652 Analysmetoder och analysinstrument 7,5 hp Avancerad nivå
IH2659 Tillverkningstekniker för nanokomponenter 7,5 hp Avancerad nivå
SK2770 Introduktion till nanoteknik 5,0 hp Avancerad nivå
SK2771 Fasta tillståndets fysik 5,0 hp Avancerad nivå
SK2772 Kemi för nanoteknik 5,0 hp Avancerad nivå
SK2901 Kvantiserade material och komponenter 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB2400 Bionanoteknologi 7,5 hp Avancerad nivå
SK2773 Nanotermodynamik 7,5 hp Avancerad nivå
SK2774 Kolloider och kolloidala principer för tillämpningar 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (37,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
IA249X Examensarbete inom teknisk fysik med inriktning mot nanoteknik, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
IL2231 Forskningsmetodik och vetenskapligt språk för nanoteknik 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SK2757 Projekt i nanomaterial 7,5 hp Avancerad nivå
SK2760 Nanomaterialkemi 7,5 hp Avancerad nivå
SK2775 Nanomaterial för hållbar energi och miljö 7,5 hp Avancerad nivå

Spår, nanoelektronik (NTEB)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (37,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
IH2652 Analysmetoder och analysinstrument 7,5 hp Avancerad nivå
IH2659 Tillverkningstekniker för nanokomponenter 7,5 hp Avancerad nivå
SK2770 Introduktion till nanoteknik 5,0 hp Avancerad nivå
SK2771 Fasta tillståndets fysik 5,0 hp Avancerad nivå
SK2772 Kemi för nanoteknik 5,0 hp Avancerad nivå
SK2901 Kvantiserade material och komponenter 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 hp Avancerad nivå
IH1611 Halvledarkomponenter 7,5 hp Grundnivå
IH2657 Design av nanohalvledarkomponenter 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (37,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
IA249X Examensarbete inom teknisk fysik med inriktning mot nanoteknik, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
IL2231 Forskningsmetodik och vetenskapligt språk för nanoteknik 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EK2360 Projektkurs i mikrosystemteknik 7,5 hp Avancerad nivå
IH2653 Simulering av halvledarkomponenter 7,5 hp Avancerad nivå
IL2238 Integrerad elektronik 7,5 hp Avancerad nivå
SK2822 Sammansatta halvledare och fotoniska komponenter 7,5 hp Avancerad nivå