Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Tredje terminen studeras vid St Andrews University. Under fjärde terminen kan en del av studenterna göra examensarbetet vid KTH och då kan en av de valfria kurserna läsas som extra kurs.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IT2651 Mikrovågsteknik 7,5 hp 7,5
IH2656 Avancerade halvledarmaterial 7,5 hp 7,5
IM2653 Molekylär elektronik 7,5 hp 7,5
IO2654 Optiska nätverk 7,5 hp 7,5
AK1213 Samhälle, kultur och industri i Sverige ur ett historiskt perspektiv 7,5 hp
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp
DS1502 Svenska 1, grundnivå 7,5 hp
IH2653 Simulering av halvledarkomponenter 7,5 hp
IO2657 Fotoniklaborationer, fotonik, utökad kurs 4,5 hp
SK2350 Optisk mätteknik 6,0 hp