Årskurs 2

Masterprogram, fotonik (TPHOM), Utbildningsplan för kull HT2011

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Tredje terminen studeras vid St Andrews University. Under fjärde terminen kan en del av studenterna göra examensarbetet vid KTH och då kan en av de valfria kurserna läsas som extra kurs.