Senast ändrad: 2011-10-04
Godkänd: 2011-10-04

Grundläggande behörighet att antas till ett masterprogram på avancerad nivå har den som har en svensk examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. De särskilda behörighetskraven vid KTH för antagning till masterprogram i Fotonik omfattar kunskaper i vågrörelselära och teoretisk elektroteknik på en nivå som motsvarar kandidatexamen i elektroteknik eller motsvarande svensk eller utländsk examen (bachelor of science in electrical engineering).

Goda kunskaper i engelska motsvarande engelska B eller TOEFL pappers baserade test, total of 575, 4.5 skrivdelen, TOEFL internet baserad test, total of 90, 20 skrivdelen, IELTS lägst poäng 6.5, ingen del under 5.5 (endast akademiska studier godkänns).

Samtliga utbildningsplatser i masterprogrammet i Fotonik tillsätts på grundval av en bedömning av ett meritvärde som huvudsakligen grundar sig på den sökandes kunskaper, den sökandes tidigare utbildning, vid vilket universitet utbildningen genomförts, meritämnen, samt motivering till studier och referenser. Den sökandes kunskaper ges högre vikt än de andra parametrarna. Behöriga sökande rankas baserat på meritvärdet och antagning medges baserat på de för programmet fastställda antalet utbildningsplatser. Bedömningen av ansökningar görs av Program Advisory Group där varje universitet i konsortiet har en medlem.