Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
IO2653 Fiberoptisk kommunikation 7,5 hp Avancerad nivå
IO2659 Laserteknik 7,5 hp Avancerad nivå
IO2660 EMMP sommarskola 1,5 hp Avancerad nivå
IO2663 Halvledar- och nanooptik 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DS1502 Svenska 1, grundnivå 7,5 hp Grundnivå
IH2656 Avancerade halvledarmaterial 7,5 hp Avancerad nivå
IO2654 Optiska nätverk 7,5 hp Avancerad nivå
IO2655 Fotonik 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Ghent Optical materials
Ghent Microphotonics
Ghent Mathematics in Photonics
Ghent Photonics
Ghent Optical measurements systems
Ghent Research methodology

Årskurs 2

Kompletterande information

Tredje terminen studeras vid St Andrews University. Under fjärde terminen kan en del av studenterna göra examensarbetet vid KTH och då kan en av de valfria kurserna läsas som extra kurs.