Senast ändrad: 2011-10-04
Godkänd: 2011-10-04

Utbildningen omfattar två år och masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng. Utbildningens nivå är avancerad.  Samtliga studenter följer samma inriktning på KTH, under första året av utbildningen. Språk för utbildningen vid KTH är engelska i samtliga kurser utom kurser i svenska språket.