Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Optional courses for both first and second year:
SK2350 Optisk mätteknik
IM2653 Molekylär elektronik
IO2659 Laserteknik

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IT2651 Mikrovågsteknik 7,5 hp 7,5
IH2656 Avancerade halvledarmaterial 7,5 hp 7,5
IO2654 Optiska nätverk 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IH2653 Simulering av halvledarkomponenter 7,5 hp 7,5
EI2410 Fältteori för vågledare 7,5 hp