Årskurs 2

Masterprogram, industriell produktion (TPRMM), Utbildningsplan för kull HT2007

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG203X Examensarbete inom industriell produktion, avancerad nivå 30,0 hp
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG2209 Advanced Manufacturing Processes
Antingen MG2209, MG2210 eller MG2213
11,5 hp
MG2210 Advanced Metrology
Antingen MG2209, MG2210 eller MG2213
11,5 hp
MG2211 Supply Chain Management
Antingen MG2211 eller MG2212
11,0 hp
MG2212 Strategic Maintenance Systems
Antingen MG2211 eller MG2212
11,0 hp
MG2213 Flexibla monteringssystem
Antingen MG2209, MG2210 eller MG2213
12,0 hp