Årskurs 2

Masterprogram, industriell produktion (TPRMM), Utbildningsplan för kull VT2009

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2010/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG2210 Advanced Metrology
Antingen MG2209 eller 2210 ska läsas.
11,5 hp 5,0 6,5
MG2212 Strategic Maintenance Systems
Antingen MG2211 eller MG2212 ska läsas.
11,0 hp 5,0 6,0
MG2209 Advanced Manufacturing Processes
Antingen MG2209 eller 2210 ska läsas.
11,5 hp 5,5 6,0
MG2211 Supply Chain Management
Antingen MG2211 eller MG2212 ska läsas.
11,0 hp 6,0 5,0