Årskurs 2

Masterprogram, industriell produktion (TPRMM), Utbildningsplan för kull HT2010

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp
MG203X Examensarbete inom industriell produktion, avancerad nivå 30,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG2026 Integration av industriella IT-system
Spår Industriella IT-system
6,0 hp
MG2038 Digitala fabriker
Spår Industriella IT-system
6,0 hp
MG2209 Advanced Manufacturing Processes
Spår Production Engineering and Management MG2209 eller MG2211 måste läsas
11,5 hp
MG2210 Advanced Metrology
Spår Production Engineering and Management.MG2210 eller MG2212 måste läsas.
11,5 hp
MG2211 Supply Chain Management
Spår Production Engineering and Management. MG2211 eller MG2209 måste läsas.
11,0 hp
MG2212 Strategic Maintenance Systems
Spår Production Engineering and Management. MG2212 eller MG2210 måste läsas.
11,0 hp