Senast ändrad: 2010-03-16
Godkänd: 2010-04-06

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng vilket motsvarar 2 års heltidsstudier. Utbildningen är på avancerad nivå. Undervisningen sker på engelska.