Årskurs 2

Masterprogram, industriell produktion (TPRMM), Utbildningsplan för kull HT2011

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Programmet har tre profiler:

  • Industriella IT-system
  • Produktionsutveckling
  • Production engineering and management
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 3,5 4,0
MG2027 Industriell produktion - projektkurs 6,0 hp 1,5 4,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG2038 Digitala fabriker
Profil Industriella IT-system
6,0 hp 6,0
MG2109 Avancerad tillverkningsteknik, större kurs
Profil Produktionsutveckling: MG2009 eller MG2109 ska läsas. Profil Production engineering and management: MG2109 eller MG2110 ska läsas.
9,0 hp 3,0 6,0
MG2110 Avancerad mätteknik
Profil Production engineering and management. MG2109 eller MG2110 ska läsas.
9,0 hp 6,0 3,0
ME2053 Logistik & Supply Chain Management
Profil Production engineering and management
6,0 hp 6,0
MG2026 Integration av industriella IT-system
Profil Industriella IT-system
6,0 hp 6,0
MG2009 Avancerad tillverkningsteknik
Profil Produktionsutveckling. MG2009 eller MG2109 ska läsas.
6,0 hp