Behörighet och urval

Masterprogram, industriell produktion (TPRMM), Utbildningsplan för kull HT2011

Senast ändrad: 2012-03-09
Godkänd: 2012-03-15

För att vara behörig till masterprogrammet Industriell produktion krävs relevant högskoleutbildning omfattande minst 180 hp, högskoleingenjörsexamen eller teknisk kandidatexamen, inom området Maskinteknik eller lämpligt ingenjörsområde. Engelska kunskaper motsvarande Engelska, kurs B. Andra studier eller arbetslivserfarenhet bedöms utifrån den reella kompetens som åberopas.

Urvalet till programmet baseras på en utvärdering av följande kriterier: universitet/högskola, betyg, kurser relevanta för programmet samt arbetslivserfarenhet.

I övrigt hänvisas till KTHs antagningsordning i KTHs regelverk. www.kth.se