Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, industriell produktion (TPRMM), Utbildningsplan för kull HT2011

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Programmet har tre profiler:

  • Industriella IT-system
  • Produktionsutveckling
  • Production engineering and management