Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, industriell produktion (TPRMM), Utbildningsplan för kull HT2011

Senast ändrad: 2012-03-09
Godkänd: 2012-03-15

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng vilket motsvarar 2 års heltidsstudier. Utbildningen är på avancerad nivå. Undervisningen sker antingen på svenska eller på engelska